Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchommości przy Ul.Kościelnej 2 w Barlinku

Barlinek, Szpitalna 4